Generalforsamling 2018

Dagfari afholder den årlige generalforsamling mandag den 29. oktober 2018 i Helsinge Kulturhus, lille sal.

Adressen er Skolegade 43, 3200 Helsinge.

Vi starter som sædvanlig aftenen med fællesspisning kl. 18:30.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30

Til brug for bestillingen af maden vil vi rigtig gerne vide hvor mange der kommer til fællesspisningen og har derfor oprettet tilmelding på SPORTI til samme formål. Tilmelding kan ske her www.sporti.dk/event/activity.php?id=5935

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, hvis man ikke ønsker at deltage i fællesspisningen.

Fællesspisningen er gratis som sædvanlig.

Vel mødt

a.   Valg af dirigent og referent

·       Bestyrelsen indstiller Benedikte Holch som dirigent

·       Bestyrelsen indstiller Ruth Bahnsen som referent

b.   Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c.    Formandens beretning,herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d.   Godkendelse af formandens beretning

e.   Fremlæggelse af regnskabmed kassererens og revisorens påtegning

f.    Godkendelse af regnskabet

g.   Forelæggelse af budget

h.   Valg af bestyrelse ogrevisor

På valg er:  Vibeke Ellekær (genopstiller)

Helle Kisby Christensen (genopstiller)

Jeanette Schwaner Wibe (genopstiller ikke)

i.     Indkomne forslag

a.   Helle Kisby Christensenvil gerne berette om ungdomsudvalgets arbejde og opfordre til at flere stiller op til udvalget

j.     Fastsættelse af kontingent

a.   Bestyrelsen indstiller at kontingentet er uændret

k.    Valg til udvalgene.

l.     Eventuelt