Generalforsamling 2019

Dagfari afholder den årlige generalforsamling mandag den 4. november 2019 i Kedelhuset, i Hillerød.

Adressen er Fredensvej 12B, 3400 Hillerød.

Vi starter som sædvanlig aftenen med fællesspisning kl. 18:30.

Generalforsamlingen starter kl. 19:30

Til brug for bestillingen af maden vil vi rigtig gerne vide hvor mange der kommer til fællesspisningen og har derfor oprettet tilmelding på SPORTI til samme formål. Tilmelding kan ske her: https://www.sporti.dk/event/activity.php?id=6763

Tilmelding til generalforsamlingen er ikke nødvendig, hvis man ikke ønsker at deltage i fællesspisningen.

Fællesspisningen er gratis som sædvanlig.

Vel mødt

Generalforsamling 2019 – Dagsorden

Kedelhuset

Fredensvej 12B, 3400 Hillerød

Fællesspisning Kl.18:30

GF starter kl. 19:30

a.   Valg af dirigent ogreferent

·       Bestyrelsen indstiller Claus Toft Olesen som dirigent

·       Bestyrelsen indstiller Ruth Bahnsen som referent

b.   Fastslåelse afgeneralforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

c.    Formandens beretning,herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

d.   Godkendelse afformandens beretning

e.   Fremlæggelse af regnskabmed kassererens og revisorens påtegning

f.     Godkendelse afregnskabet

g.   Forelæggelse af budget

h.   Valg af bestyrelse ogrevisor

På valg er:  Helle Erstling Rasmussen (genopstiller)

Trine Kongsvad (genopstiller)

Ruth Bahnsen (genopstiller)

Annike Fossing (genopstiller)

i.     Indkomne forslag

j.     Fastsættelse afkontingent

a.   Bestyrelsen indstillerat kontingentet er uændret

k.    Valg til udvalgene.

l.     Eventuelt