Generalforsamling 2013

Torsdag d. 7. november 2013

Helsinge kulturhus – Lille sal

Skolegade 43, 3200 Helsinge 

Indkomne forslag til dagsorden kan sendes til bestyrelsen på: dagfari@dagfari.dk

Forslag skal indsendes senest torsdag d. 24. oktober jvf. § 8 i vedtægterne.

Foreløbig dagsorden kan læses i oktobernummeret af Ishesten.

Endelig dagsorden kan læses her på siden senest 3 dage før generalforsamlingen. jvf. § 8 i vedtægterne.

Endelig dagsorden – opdateret 4. november 2013

Generalforsamling i Dagfari 2013

Torsdag d. 7. november 2013 Helsinge kulturhus, lille sal – Skolegade 43, 3200 Helsinge
Generalforsamlingen starter kl. 19 (du kan komme fra kl. 18, hvis du ønsker at spise med. Tilmelding til spisning foregår via Sporti, men er gratis. Tilmelding til spisning skal foretages senest mandag d. 2. november 2013.)

Dagsorden – Endelig dagsorden kan ses 4. november 2013 jvf. § 8 i vedtægterne
a. Valg af dirigent og referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
Salli Pedersen er på valg og genopstiller
Mogens Dalhoff er på valg og genopstiller
Trine Kongsvad er på valg og genopstiller
Annike Fossing er på valg og genopstiller (suppleant)
i. Indkomne forslag Forslag skal indsendes til formanden på formand@dagfari.dk senest 31. oktober 2013 jvf. §8 i vedtægterne.
j. Fastsættelse af kontingent
k. Valg til udvalg og arbejdsgrupper
– Turudvalget
– Stævneudvalget
– Foredrags- og kursusudvalget – Her skal sættes et helt nyt hold gerne minimum 3 personer
– Ungdomsudvalget
– Stiudvalget
– Arbejdsgruppe for Naturens dag og måske Islandshestens dag
l.1 (Eventuelt) Drøftelse af dagsorden til DI’s generalforsamling

l.2 Eventuelt

Regnskab 2013