Medlemskab af Dagfari

Enkeltmedlemskab af klubben koster 170 kr.

Familiemedlemskabes koster 170 kr. for det første medlem  85 kr. for hver efterfølgende medlem.

Kontingentåret opkræves én gang årligt og løber fra 1. januar til 31. december.

Hvad får du som medlem?

Du får mulighed for at deltage i alle de ture og arrangementer som klubben laver.Til de arrangementer der har brugerbetaling er der oftest en rabat til medlemmer af klubben.

Det er gratis for alle junior- og ungdomsmedlemmer at deltage i foredrag arrangeret af Dagfari. Tilmelding skal ske direkte til foredragets arrangør.

Hvordan betaler du?

Som udgangspunkt betales alle kontingenter via Sporti. Det sparer nemlig kassereren for meget arbejde.

GAMLE medlemmer får tilsendt en mail fra sporti med opkrævning af kommende årskontingent. Har du ikke fået dit link tilsendt skal du kontakte kassereren.

NB. Man kan ikke bare bruge linket for nye medlemmer, da man så opretter sig som medlem igen og derved bliver meldt ind to gange.

Vil du tilmeldes vores arrangementer, skal man have en profil på Sporti, som man selv skal oprette. Har du alene modtaget et link til betaling af årskontingentet har du formentlig ikke en profil på Sporti. Denne oprettes på www.sporti.dk.

Har du yderligere spørgsmål til indmelding, modtagelse af bladet eller betaling via Sporti, kan du kontakte kassereren Trine Kongsvad på kasserer@dagfari.dk

NYE medlemmer kan melde sig ind via sporti på linket øverst til venstre.

Gratis foredrag for junior og ungdomsryttere

Bestyrelsen har på mødet d. 5. oktober 2011 vedtaget, at gøre alle foredrag i klubben gratis for vores junior og ungdomsryttere.

Tilmelding skal ske direkte ved henvendelse til Lisbeth på: webmaster@dagfari.dk – Hun vil derefter tilføje jer til tilmeldingslisten på Sporti.

Det er fortsat en god ide at tilmelde sig, da foredragene kan være fyldt op, eller kan aflyses grundet for få tilmeldinger.

Aldersintervallerne for junior og ungdomsryttere er: Juniorryttere 12-15 år. Ungdomsryttere 16-21 år. (Aldersgrænsen regnes ud fra det kalenderår, hvori man opnår den pågældende alder)

Vi håber at vores junior og ungdomsryttere vil få stor glæde af dette tilbud.