MEDLEMSKAB AF DAGFARI

Enkeltmedlemskab af klubben koster 170 kr. om året.

Familiemedlemskab koster 170 kr. for det første medlem og 85 kr. for hvert efterfølgende medlem.

Kontingent opkræves én gang årligt og gælder fra 1. januar til 31. december.

HVAD FÅR DU SOM MEDLEM?

Du får mulighed for at deltage i alle de ture og arrangementer som klubben arrangerer. Nogle ture og arrangementer har brugerbetaling, hvilket fremgår af invitationen til de enkelte arrangementer.

Ikke medlemmer kan ofte tilbydes at deltage mod merbetaling.

HVORDAN BETALER DU?

Som udgangspunkt betales alle kontingenter via Sporti.dk

Er du allerede medlem, får du tilsendt en mail med et link fra Sporti.dk med opkrævning af kontingent for det kommende år. Har du ikke fået dit link tilsendt, skal du kontakte kassereren.

Man kan ikke bruge linket for nye medlemmer, da man så opretter sig som medlem igen og derved bliver meldt ind to gange.

Har du alene modtaget et link til betaling af årskontingentet har du formentlig ikke en profil på Sporti. Denne oprettes på www.sporti.dk.

Vil du tilmeldes vores arrangementer (kurser, foredrag, stævner mv.), skal du også have en profil på Sporti.  Har du yderligere spørgsmål til indmeldelse eller betaling via Sporti, kan du kontakte kassereren Trine Kongsvad på kasserer@dagfari.dk

NYE medlemmer kan melde sig ind via Sporti.dk på linket her på siden.

GRATIS FOREDRAG FOR JUNIOR OG UNGDOMSRYTTERE

Det er gratis for alle junior- og ungdomsmedlemmer under 25 år at deltage i foredrag arrangeret af Dagfari.

Dog SKAL tilmelding ske som beskrevet i invitationen.