Dagfaris Æresmedlemmer

Marit og Gunnar Jonsson – Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed, samt for lang og tro tjeneste i de første 25 år, bl.a. indsats ved næsten alle stævner. Deres utrættelige engagement viste sig blandet andet ved et exceptionelt stort stykke arbejde med Gunnar som redaktør af klubbladet Ishesten fra den spæde start i 1999.

Jytte Jansen og Mogens Iversen Kjær – Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed. Jytte og hendes nu afdøde mand Mogens (Jens Iversens forældre – FEIF’s præsident) byggede den første ovalbane i Nordsjælland på Lillevangsgården, hvor Jarpur afholdte stævner gratis i mange år.

Kirsten Rasmussen – Gift med nu afdøde Ib (Dortes Rasmussens forældre) og havde Birkely i Grønholt, hvor de også anlagde en ovalbane, som i mange år var Jarpurs hjemmebane.

Kirsten Kjær – Udråbt til æresmedlem i Japur i 1976 for initiativ og hjælpsomhed. Det var tillige Kirsten der tegnede Jarpurs Logo og var med til at udgive Japur nyt. Hun bor nu i Jylland.

Rill Temte – Udråbt til æresmedlem i Skjoni i forbindelse med 80 års fødselsdag samtidig med at de fortsat var aktive medlemmer af klubben.

Grethe Hansen – Udråbt til æresmedlem i Skjoni i forbindelse med 80 års fødselsdag samtidig med at de fortsat var aktive medlemmer af klubben.