Generalforsamling 2012

Helsinge kulturhus, lill sal – Skolegade 43, 3200 Helsinge 

Indkomne forslag til dagsorden kan sendes til bestyrelsen på: dagfari@dagfari.dk

Forslag skal indsendes senest torsdag d. 11. oktober jvf. § 8 i vedtægterne.

Foreløbig dagsorden kan læses i oktobernummeret af Ishesten.

Endelig dagsorden kan læses her på siden senest 3 dage før generalforsamlingen. jvf. § 8 i vedtægterne.


Foreløbig dagsorden – opdateret 8. oktober 2012

Dagsorden til Dagfaris Generalforsamling
18. oktober 2012 – Helsinge kulturhus, lille sal.
Skolegade 43, 3200 Helsinge 

a. Valg af dirigent og referent
b. Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret
c. Formandens beretning, herunder en sammenfatning af aktiviteterne i udvalgene
d. Godkendelse af formandens beretning
e. Fremlæggelse af regnskab med kassererens og revisorens påtegning
f. Godkendelse af regnskabet
g. Forelæggelse af budget
h. Valg af bestyrelse og revisor
Nynne Brudholm er på valg og genopstiller
Vibeke Ellekær er på valg og genopstiller
i. Indkomne forslag
i.1 Debat om opbevaring af klubbens materiel
i.2 Debat om strukturændringer i DI – lokalklubbernes fremtid. (jvf. DI’s referater og klubnyt)

Formanden for avlskomitéen og DI bestyrelsesmedlem Torben Haugaard kommer og informere om tankerne bag strukturændringerne i DI.

j. Fastsættelse af kontingent
k. Valg til udvalgene.
l. Eventuelt

Formandens beretning 2012

Jeg vil lige kort præsentere mig selv. Jeg hedder Salli Pedersen. Jeg har været med i bestyrelsen i 3 år, hvoraf de seneste 2 år har været som formand.

Resten af bestyrelsen består af:
Nynne Brudholm, som også er vores næstformand og bladansvarlige – Nynne er på valg og genopstiller.
Mogens Dalhoff, vores kasserer – Mogens er ikke på valg.
Margrethe Lüneborg Nielsen – Margrethe er ikke på valg
Trine Kongsvad, som vi fik med os sidste år – Trine er ikke på valg
Vores to suppleanter.
Vibeke Ellekær, som også er medlem af turudvalget. Vibeke er på valg i år og genopstiller.
Til sidst men ikke mindst, Annike Fossing, som udover at være vores flittige Webmaster også er tovholder på Foredrags/kursus udvalget. Annike er ikke på valg i år.

2012 har været et godt år! Som I kan høre så genopstiller alle de  bestyrelsesmedlemmer der er på valg.
Og lad mig starte med, at sige at det en fornøjelse at sidde i en bestyrelse som denne. Der er altid god stemning og en konstruktiv tilgang til de opgaver vi har.

I år har overgået medlemstilgangen fra sidste år og har fået 50 nye medlemmer. Det er næsten et nyt medlem om ugen!

Det har fået mig til at tænke på, hvad der får folk til netop at vælge vores lille rideklub?

Det kan næppe være det store ridehus, den populære rideskole eller det varme cafeteria, hvor man kan få en kop varm kakao efter rideturen om vinteren.
For vores klub er jo netop ikke placeret på et fysisk ridecenter som mange rideklubber ellers er. Vi er det jeg kalder matrikelløs. Men hvad får så folk til at vælge os? Det er jo ganske givet ikke de prangende faciliteter?

I kender vel alle ordsproget “vi har kun det sjov vi selv laver”.  På mange måder synes jeg vores klub er som dette ordsprog.
Vi har kun den klub vi selv laver og vi har kun de gode og sjove tilbud i vores klub som vi selv laver.

Når man tæller sammen, så har vi haft det sjovt i år. Vi har haft hele 43 tilbud. Og det til trods for at vi hver gang skal ud og finde lokaliteter til at afholde disse arrangementer. I Juni nummeret i Tølt bemærkede vi os også ved at deltage i Klubstafetten. Til de af jer der ikke modtager Tølt er klubstafetten en artikel i bladet hvor lokalklubberne skiftes til at skrive om dem selv og hvad de står for som klub. Dagfari kunne her bemærke sig ved at vi er den klub i Nordsjælland der har de fleste tilbud til vores medlemmer. Og med 43 tilbud i år er der vist ingen tvivl om at det stadig er sådan. Disse tilbud spænder vidt. Der har været et væld af ture, hurtige som langsomme, overnatning på Møn, Foredrag om rå heste og gamle heste og en del medlemmer har taget om ikke et gratis, så i hvert fald et billigere trailerkørekort. Men alt dette vil Annike og Birgit fortælle meget mere om.

For selvom det måske nok er mig der levere formandens beretning. Så er dette jo på ingen måder mit værk alene. Det er vores værk.
Her mener jeg ikke kun bestyrelsen. Men alle de folk, der i vores klub, aktivt tager ansvar for at arrangere alle de flotte medlemstilbud der er. Det er deres værk!
Men det er faktisk mere end det. For en klub kan ikke eksistere kun på tilbud, der  må også være folk til, at deltage i disse tilbud. Derfor er det faktisk alle medlemmernes værk at vi har sådan en god rideklub.  En rideklub hvor vi mestre at have det sjov vi selv laver. Jeg vil slutte med en stor tak til jer alle for at være en del af Dagfari.

Det var formandens beretning 2012
Salli Pedersen.

Hermed vil jeg give ordet videre til først turudvalget ved Birgit Lehmann og dernæst FK-udvalget ved Annike Fossing.