Vil du være turleder på en ridetur i en af Danmarks 16 Naturperler?

Ridespor Danmark, DanskIslandshesteforening og Dansk Rideforbund ønsker at sætte fokus på goderideruter i Danmark, og på ridning som en sund, aktiv og naturnær måde atfærdes i naturen.

Ridespor Danmark har fåetstøtte fra Vores Natur-puljen til at kvalificere turledere og få 500 ryttere på tur i naturperlerne.

Nu har vi brug for frivillige i klubber, ridesporsgrupper og ridelaug, der vil arrangere og gennemføre sjove, sikre og hensynsfulde rideture i naturen og hjælpe flere ryttere ud i naturen.

Rideturene skal afvikles i løbet af juni, juli, august og september 2020. Lokaliteterne udvælges, så de følger Naturstafetten som events I naturperlerne og på vejen mellem dem.

Deltagelse i turene må ikke kræve forenings medlemsskab.

Rideturene kan foregå weekendeller aften på hverdag … eller måske over flere dage med overnatning. Turenes længde og varighed afpasses efter arrangørernes ønsker, og hvilke faciliteter og muligheder området byder på.

Vi opfordrer til at flettenaturformidling ind i turene ved at afprøve samarbejde med andre lokale foreninger eller naturvejleder (jagtforening, ornitologer, naturskoler osv.). Fx: Aftenturmed ugler og flagermus, hjortevildtsafari, hedens blomster, strand og vadefugle, langtur med overnatning i det fri, historier i landskabet, eller ???

Med støtte fra Vores Natur-puljenunderstøtter Ridespor Danmark og Dansk Islandshesteforening med:

·        Workshop forturledere + hjælp og vejledning

·        Refleksveste til alle deltagere

·        Forfriskning til ryttere +heste

·        Sadeltaske og hjelmbånd tilturledere

·        Flag til mødested

Projektet er støttet og en del af Vores Natur

Naturstafettens 16 naturperler:

·        Nationalpark Kongernes Nordsjælland

·        Naturpark Amager

·        Nationalpark SkjoldungernesLand

·        Geopark Odsherred

·        Møn Biosfære

·        Bornholm

·        Naturpark Maribosøerne

·        Sydfyn

·        Naturpark Lillebælt

·        Nationalpark Vadehavet

·        Naturpark Vesterhavet

·        Skagen og Råbjerg Mile

·        Nationalpark Thy

·        Naturpark Nissum Fjord

·        Nationalpark Mols Bjerge

·        Søhøjlandet

Workshop for turledere

Deltag i øst eller vest:

Naturcenter Herstedhøje,Albertslund: onsdag 29. april kl. 18-21.

Naturcenter Koutrupgård, Trekantsområdet:torsdag 7. maj kl. 18-21.

NB datoerne kan ændres på grund af Coronavirus

Workshoppen understøtter og kvalificerer ridesporsfrivillige til at planlægge og lede rideture i klubber og ridelaug. Deltagelse i workshop er gratis.

Udfyld og send tilmeldingsskema NU og senest 30. Marts 2020.

Vi glæder os til at møde dig… på workshop eller til hest i Vores Natur!

Med venlig hilsen, Tove og Caroline

Tove Urup Madsen                                   CarolineSeehusen

Projektleder,                                            Natur-& bredde,

Ridespor Danmark                                   DanskIslandshesteforening

tove@islandshest.dk                                cs@islandshest.dk

Se mere om Naturstafetten på www.friluftsraadet.dk/naturstafetten

Se mere om Vores Natur på www.voresnatur.dk

Se mere om Ridespor Danmark på www.ridespor-danmark.dk

Tilmelding: Workshop forturledere

Workshoppen understøtter ogkvalificerer ridesporsfrivillige til at planlægge og lede rideture i klubber ogridelaug. Deltagelse i workshop er gratis.

Udfyldtilmeldingsskemaet hurtigst muligt og senest d. 30. marts 2020

og send på mail tiltove@islandshest.dk

Ja! Jeg ønsker at deltage i workshop og være turleder på en Vores Natur-ridetur 2020

Navn:______________________________________________

adresse:______________________________________________

mail:______________________________________________

telefon:______________________________________________

Medlem af:   Dansk Islandshesteforening ___   Dansk Rideforbund ___

Hvilken klub, ridesporsgruppeeller ridelaug?

Hvilken workshop vil du gernedeltage i? (sæt x)

NB datoerne kan ændres på grund afCoronavirus

___ Øst: NaturcenterHerstedhøje, Albertslund: onsdag 29. april kl. 18-21.

___ Vest: Naturcenter Koutrupgård,Trekantsområdet: torsdag 7. maj kl. 18-21.

Hvilket område/ Naturperleønsker du at arrangere ridetur I?

Har du været turleder /arrangeret guidede ture før ja ___            nej ___

(Det er IKKE et krav, at du har arrangeret ture før, mendu skal selvfølgelig ride en egnet hest)

Skriv gerne lidt om hvor,hvornår, hvordan, … :

Skriv gerne ønsker til indholdpå workshop eller andre ideer og kommentarer: