Generalforsamling i Dagfari

Den årlige generalforsamling afholdes i henhold til § 8 i vedtægterne hvert år i oktober/november måned.

Dette gøres ved opslag på klubbens hjemmeside, samt ved annoncering i eventuelt klubblad, eller skriftligt meddeles hvert medlem mindst 14 dage i forvejen. 

Den endelige dagsorden skal offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen


Inden generalforsamlingen er der tilbud til alle medlemmer om fællesspisning, som klubben giver. Tilmelding til dette vil være nødvendigt og foregår via sporti.