Bestyrelsen

Foruden bestyrelsen, har klubben flere aktive udvalg. Turudvalg, Foredrags- & Kursusudvalg (FK) og Stævneudvalg. 

 Bestyrelsesmedlemmer Funktion  mailadresse Valg?
  Annike Fossing Formand

Webmaster
webmaster@dagfari.dk 2021

Trine Kongsvad Kasserer trinek.dagfari@gmail.com 2021

Helle Erstling Rasmussen Næstformand helle2402@hotmail.com 2021
  Ruth Bahnsen
Bestyrelsesmedlem   2022
  Kickan Horten Utzon

Bestyrelsesmedlem
  2022
  Lisbeth Hagge Suppleant

2022
  Eva Jønsson  Suppleant

 2022